Hela skalan från strategi till konkreta detaljer.

Mina uppdrag har spänt över…

…roller som strategisk projektledare, kommunikatör, eventprojektledare, teknisk skribent, dokumentatör, översättare, grafisk producent, bokformgivare, webbredaktör och mallmakare i Word. Oavsett var jag hamnar på skalan – övergripande strategi eller konkret, detaljrikt jobb – känner jag mig bekväm.

Exempel nedan

Blank
Projektledning

Socialchefsdagarna är en kongress för beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Är sedan 2006 ansvarig för varumärket och kommunikation, marknadsföring, profilering, dokumentation samt utvärdering av eventlokaler/värdstäder. Från 2020 finns Socialchefsdagarna även som streamat event.

Himlen är här, en utställning i Uppsala domkyrka om människan och kyrkokonsten under tusen år där närmare 60 lokala och inlånade konstföremål visades i ett möte med samtida konst. Uppdraget (under tiden som anställd hos Södra tornet kommunikation) innehöll kommunikationsplan, samordning av kommunikation, förstudie och genomförande av webbproduktion, annonskampanj och produktion av utställningskatalog inklusive fotografering av alla föremål.

Produktionsledning

Kampanjmaterial för Act Svenska kyrkans insamlingskampanj Fasteaktionen, bland annat under 2017, 2018 och 2019.

Webbplats, anmälningssystem, mobilwebb och livestream för Socialchefsdagarna.

Informations- och marknadsföringsmaterial för Uppsala universitet (under tiden som anställd hos Södra tornet kommunikation).

Dessutom har jag under åren för olika kunder producerat

 • broschyrer, foldrar och flyers i såväl lyxklassen som budgetklassen
 • användarhandböcker
 • utbildningsmaterial
 • kontorstryck
 • kuvert i standardformat och skräddarsydda format
 • DM-utskick
 • årsredovisningar
 • böcker
 • förpackningar, till exempel pappkassar, plastpåsar, kartonger, askar
 • specialtryck och efterbearbetningar som dekaler, figurstansningar, foliering, laminering, spiralbindning
 • profilkläder
 • profilmaterial, bland annat nyckelband, namnskyltar, tygkassar, servetter, tablettaskar, pennor
 • expomaterial som rollups, banderoller, vepor, skyltar, montrar.
Kommunikationsansvarig

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en oberoende yrkesförening som bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor. Som kommunikationsansvarig arbetar jag tätt ihop med FSS riksstyrelse. I uppdraget ingår att ansvara för varumärkets utveckling, föreningens kommunikationsstrategi och planering/genomförande av löpande kommunikationsinsatser.

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska event för beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Uppdraget omfattar bland annat varumärkesansvar, kommunikationsplanering, marknadsföring, profilering, design, produktion av webb, trycksaker, scen, foto och film, streaming, dokumentation och utvärdering. Som ansvarig för denna del av eventet driver jag en mer än årslång planerings- och genomförandecykel. Jag har arbetat med Socialchefsdagarna sedan 2006 (då under namnet FSS Studiedagar) och eventet har under tiden fått tydligare profilering och deltagarantalet har fördubblats.

Språkgranskning/korrekturläsning

Kraftfält. Stiftelsen framtidens kultur 1994–2011. En beskrivning av Stiftelsens arbete och dess betydelse för kulturliv och kulturpolitik i Sverige, 2009.

Ett biskopsbrev om klimatet, 2020.

Behold, I make all things new. What do the sacred texts of Judaism, Christianity and Islam really say in regard to human sexuality? 2016.

Tidens tecken. Sanning och konsekvens, 2020.

… och en mängd produktioner som fått sin sista finputsning i språk och layout före tryck eller digital publicering, både på svenska och engelska. Att texten är lång och tiden är kort brukar inte avskräcka.

Bokformgivning

Återpantsättning. Om pantsättning av pant och panträtt, Staffan Myrdal, 2005.

Kultur – skola … på lika villkor? Stiftelsen framtidens kultur, 2009.

Saftig och säker, en bok om säker livsmedelshantering, Josefine Larsson, 2014.

Olika titlar i Série des grands lacs för Life & Peace Institute: La houe, la vache et le fusil, 2014. Pour que les Bashali fument le calumet de la paix, 2014. Conflicts fonciers et dynamiques de cohabitation en territoire de Kalehe, 2012. Au delà des « Groupes Armés », 2011.

Mallar

För Svenska kyrkan: Wordmallar för kyrkomötets alla dokumenttyper. Återkommande arbete sedan många år.

För SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing: Wordmall för brev, ppt-mall för presentationer.

För BeFo, Stiftelsen Bergteknisk Forskning: Wordmallar till konferensen Eurock, abstract och dokumentation.

Ett sätt att stärka er grafiska profil är att alla medarbetare använder mallar för dokument som ni själva gör. Att göra en mall är en sak – att göra en mall som används är en annan.

Den som vill fördjupa sina kunskaper kan anlita mig för ett kortare utbildningspass i mallhantering i Word, grundläggande grafisk formgivning och typografi.

Texter

Artiklar från Socialchefsdagarna: Lyckan, livet och hälsan i Förväntningssamhället om Micael Dahlen; Kvinnor, män och alla vi andra om SaraClaes Schmidt; Från blattityd till attityd om Leo Razzak.

Debattartiklar för Föreningen Sveriges socialchefer: Socialtjänsten räcker inte till – lätta på lagen, 15 april 2020; Tuffare tag löser inte problemen, 17 oktober 2019; Extrem belastning kräver resurser, 2 oktober 2015.

Idébok om trådlös datakommunikation, 1993. Egentligen ett för gammalt projekt att referera till, men det är kul att ha varit med i början av mobildata som idag är en så självklar del av vår vardag. Jag reste runt i Sverige och intervjuade den tidens tekniknördar på de mest framstående företagen.

Webbredaktör

Kampanjwebben socialchefsdagarna.se och mobilwebben för samma event.

Socialpolitiska plattformen socialchefer.se för Föreningen Sveriges socialchefer.