Litet eller stort uppdrag –
du bestämmer!

Kommunikatör, projektledare och grafisk producent

som är specialist på att vara generalist. En framgångsfaktor är att min kompetens spänner från det strategiska till det operativa, och att jag har arbetat både som beställare och leverantör.

Det ger mig förutsättningar att få din kommunikation att lyfta och att hitta riskmoment i tid. Och det jag inte kan själv, vet jag vem som kan.

Letar du efter Bindgalen bokbinderi? Läs mer här.

TJÄNSTER

Blank
Anlita mig som projektledare

… inom marknadskommunikation där jag håller ihop ett team med kompetenser som strateg, CD, copy, formgivare, med flera.

… inom konferens/kongress/event och dra nytta av min erfarenhet av att upphandla eventlokaler och hålla ihop projektteam för marknadsföring, dokumentation, fotografi, film, konferensadministration, deltagaranmälan, programinnehåll, scenpresentation, m.m.

… inom något annat kommunikationsprojekt – vad kan jag stötta dig med?

Anlita mig som kommunikationsansvarig

Har ni en verksamhet som behöver kommuniceras men ingen som håller ihop kommunikationsarbetet? Med er affärsplan och konkreta verksamhetsmål som grund skapar jag en kommunikationsplattform och arbetar för att uppfylla kommunikationsmålen.

Jag är soloföretagare som tidigare har drivit reklambyrå och varit anställd på stora organisationer. Har erfarenhet både som kund och leverantör, är utbildad i branding, kommunikationsvetenskap och har bra koll på formgivning.

Mina uppdrag har spänt över roller som kommunikatör, strategisk projektledare, grafisk producent och innehållsproducent.

Litet eller stort uppdrag? Du bestämmer!

Anlita mig som språkgranskare

Språkgranskning höjer kvaliteten på ditt innehåll, särskilt om ni har jobbat med texten under lång tid, eller om flera personer har bidragit med olika delar.

Jag går igenom texten grundligt, justerar tonen så den passar målgruppen, gör research och kontrollerar fakta vid behov, rättar korrekturfel och ser till att alla begrepp är konsekventa.

Om din text innehåller referenser kan jag vid behov se till att de följer önskat referenssystem (t.ex. Harvard eller Oxford).

Anlita mig som produktionsledare

… för digital produktion av t.ex. webbplatser, pdf:er, logotyper, anmälningssystem eller medlemsregister. Jag håller ihop de kompetenser som behövs för att ditt projekt ska levereras på topp.

… för grafisk produktion av trycksaker, profilprodukter eller expoprodukter. Med min fingertoppskänsla för olika produktionstekniker kan jag garantera en säker och kostnadseffektiv produktion. Och stavfel slinker sällan igenom obemärkta.

Produktionsledning handlar också om att föra den kreativa processen framåt. Jag har stor förståelse för designteamets utmaningar att omvandla en idé till färdigt original eller publicering.

Jag kan ofta bidra till att lyfta innehållet genom att bolla det med kunden i ett tidigt skede – en sorts kommunikationsplanering light utan att du behöver betala extra för det.

Anlita mig som korrekturläsare

Korrekturläsning är inte lika omfattande som språkgranskning, men minst lika viktigt. Texten som ska korrekturläsas bör först vara faktagranskad och innehållet förankrat och godkänt.

Om din text är på manusstadiet rättar jag korrekturfel, konsekvensgranskar språk och stavning och kontrollerar att referenser är konsekvent skrivna.

Om din text redan är formgiven får du förutom ovanstående även hjälp att granska layouten, till exempel att avstånd, typografiska tecken och avstavningar är korrekta.

Ställ en fråga